Dentalum Operations AB publicerar idag årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Dentalum Operations ABs årsredovisning för 2021 är publicerad och kan laddas ner i sin helhet via bolagets hemsida, https://www.dentalum.com/17/33/finansiella-rapporter/