Vid årsstämman idag den 29 juni 2023 omvaldes Mikael Lönn, Roberto Rutili, Marcus Ladow, Gunilla Öhman och Lars Kvarnsund som ledamöter i Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”). Det beslutades vidare att välja Mikael Bluhme till ny styrelseledamot i Bolaget. Därtill fastställde även årsstämman resultat- och balansräkning, beslutade om vinstdisposition, omval av nuvarande revisor samt arvode till styrelsen och ersättning till revisor.

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för räkenskapsåret 2022. Vidare beviljades styrelse-ledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2022.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Mikael Lönn, Roberto Rutili, Marcus Ladow, Gunilla Öhman och Lars Kvarnsund som styrelseledamöter för tiden intill nästa åtsstämma.

Det beslutades vidare att välja Mikael Bluhme till ny styrelseledamot i Bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Mikael representerar RoosGruppen AB, som är en av de större aktieägarna i Bolaget. Mikael har också lång erfarenhet från olika branscher och sitter för närvarande som ledamot i Öresund Drydocks AB, Nordic Kitchen Group AB samt FlexQube.

Det beslutades även att omvälja EY till Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ersättning till styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att ingen ersättning utgår för styrelsen. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.