Information om Dentalums behandling av personuppgifter

Vi på Dentalum värnar om din personliga integritet och vill här informera om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”). Nedan får du även information om dina rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontakter

Vi behandlar dina kontaktuppgifter när du kontaktar oss via e-post eller via vårt kontaktformulär. Behandlingen sker med stöd i en intresseavvägning.

Nyhetsbrev och marknadsföring

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress för att kunna tillhandahålla dig nyhetsbreven, med stöd av en intresseavvägning eller i förekommande fall efter ditt samtycke. Du kan alltid välja att avbryta din prenumeration på våra nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet eller kontakta oss.

Om du haft tidigare kontakter med oss kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter för att lämna information om Dentalums tjänster och erbjudanden. Behandlingen sker med stöd i en intresseavvägning och du kan närsomhelst motsätta dig fortsatta utskick från oss genom att klicka på länken i meddelandet eller kontakta oss.

Användning av våra websidor och cookies

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra websidor i syfte att tillhandahålla webbplatsen på ett säkert sätt samt för att förbättra våra digitala tjänster. Behandlingen sker med stöd i av en intresseavvägning och i förekommande fall efter ditt samtycke. Följande uppgifter kommer att behandlas:

  • Information om användandet av Dentalum.com – såsom besöksstatistik kring svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

  • Geografisk information – din geografiska placering.

För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy.

MOTTAGARE OCH KATEGORIER AV MOTTAGARE

Endast de personer hos Dentalum som behöver känna till dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Vi kan komma att dela dina kontaktuppgifter med Dentalums kliniker för att de ska kunna erbjuda dig en trygg och säker tandvård. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som utför tjänster för vår räkning. I den mån det tillåts eller krävs av tillämplig lagstiftning kan vi komma att dela dina personuppgifter med myndigheter, domstolar och andra liknande tredje parter.

Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas inom EU/EES, om inte annat uttryckligen anges.

LAGRINGSPERIOD

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt eller krävs enligt lag.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter och har rätt att begära information om personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, att få eventuell överflödig personuppgiftsbehandling begränsad, ogrundad personuppgiftsbehandling raderad och även, i vissa fall, få personuppgifter flyttade till annan aktör. Om du vill lämna in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, [email protected]

Skulle vi behandla personuppgifter om dig med stöd av ditt samtycke vill vi informera dig om att du alltid har rätt att återkalla ditt samtycke.

KONTAKTA OSS

Dentalum Operations AB, 559136-4046 är personuppgiftsansvarig. Dentalum har utsett ett dataskyddsombud. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta [email protected].