Dentalum expanderar till Västerbotten genom förvärvet av Skellefteå Tandvårds två kliniker i regionen. Koncernen består nu av sammanlagt 26 kliniker i nio regioner i Sverige. Genom detta förvärv, uppgår Dentalums proformerade[1] omsättning till ca 407 miljoner SEK med ett EBITDA om ca 106 miljoner SEK.

Den 1 september 2022 inleds samarbetet med Andreas Eriksson och hans personal på Skellefteå Tandvård och Tandhälsan i Jörn. Klinikerna erbjuder idag främst allmän tandvård, implantatkirurgi samt olika estetiska behandlingar såsom tandblekning och tandreglering med Invisalign.

”Jag har sedan en tid tillbaka funderat mycket kring omhändertagande av det stora underliggande tandvårdsbehov som finns i Västerbotten och egentligen hela norra Sverige. Med en större aktör i ryggen tror jag att vi tillsammans kan göra något bra för regionen.

Jag har alltid drivits av att få fortsätta utveckla verksamheterna och säkerställa högkvalitativ vård till mina patienter. Med Dentalum får jag chansen att förverkliga detta och deras strategi med lokal förankring och högt självbestämmande på klinikerna tror jag blir nyckelfaktorer för att attrahera rätt personer till de olika klinikerna. Jag får dessutom möjligheten att driva vidare mina verksamheter på samma sätt som tidigare, vilket också var en avgörande faktor för mig i valet att sälja mina kliniker”, säger grundaren av Skellefteå Tandvård AB, Anderas Eriksson.

”Det känns fantastiskt kul att få välkomna Andreas och hans personal till Dentalum. Vi har pratat med Andreas en längre tid för att hitta rätt tillvägagångssätt för ett samarbete med expansion i norra delen av Sverige. Andreas har ett starkt driv och bra lokalkännedom i regionen med en genomgående högkvalitativ vård. Det är avgörande parametrar för att kunna växa på ett kvalitativt och hållbart sätt. Med detta partnerskap kan vi tillsammans säkerställa att fler patienter får tillgång till bra vård. Vi ser väldigt mycket fram emot att få realisera de planer vi har för norra Sverige tillsammans med Andreas”, säger Dentalums VD Max Dorthé Ladow.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare,  +46 763 45 80 80, [email protected]

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

1Dentalums proformerade omsättning och EBITDA är exklusive kostnader för Dentalum Operations AB (publ) och IFRS-omklassificieringar. och består av gruppens 24 tillträdda kliniker per RTM03/22 adderat med de tillkommande förvärvets proformerade och justerade omsättning och EBITDA för Skellefteå Tandvård.