Dentalum expanderar till Östergötland genom förvärven av Stångå Tandklinik i Linköping och Svartå Tandklinik i Mjölby. Med dessa två kliniker består Dentalum av sammanlagt 18 kliniker i sju regioner i Sverige.

Den 27 september 2021 inleds samarbetet med Jon Granath och hans personal på Stångå Tandklinik och Svartå Tandklinik. Stångå Tandklinik i Linköping etablerades 2011 och Svartå Tandklinik startades under senare delen av 2020. Klinikerna erbjuder idag främst allmän tandvård, antiapné-skenor samt olika estetiska behandlingar såsom tandblekning och tandreglering med Invisalign.

  • Jag har sedan en tid tillbaka planerat för expansion i regionen för att möta det underliggande tandvårdsbehovet. Startskottet för expansionen var genom etableringen av min andra klinik, Svartå Tandklinik i Mjölby. Parallellt med att driva mina kliniker, har jag letat efter en partner för att möjliggöra en snabbare expansion. Med Dentalum får jag chansen att förverkliga detta och deras strategi med lokal förankring och högt självbestämmande på klinikerna tror jag blir nyckelfaktorer för att attrahera rätt personer på de olika klinikerna. Vi har redan långt framskridna planer på etablering på fler orter och det känns otroligt spännande att inleda ett nytt kapitel tillsammans med Dentalum-teamet, säger grundaren av Stångå Tandklinik och Svartå Tandklinik Jon Granath.
  • Vi kände tidigt att Jon hade ett starkt driv för vidare expansion och det ville vi naturligtvis vara med och göra tillsammans med honom. Jon har visat prov på hur man med rätt team på klinikerna kan skapa hållbara verksamheter som är mindre beroende av en enskild individ, vilket gör att Jon har kunnat ägna mer tid åt verksamhetsutveckling och kontinuerliga förbättringsprocesser istället. Vi ser väldigt mycket fram emot att få arbeta närmare personalen på Stångå och Svartå Tandklinik och realisera de planer vi har för Östergötland tillsammans med Jon, säger Dentalums VD Max Dorthé Ladow.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare,  +46 763 45 80 80, [email protected]

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningen och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2021 kl. 14:30.