Dentalum befäster sin starka position i Stockholm genom förvärvet av Swedish Dental. Gruppen består därmed av 12 kliniker i Stockholmsregionen och totalt 24 kliniker i Sverige. Med detta förvärv och tidigare kommunicerade, men ej tillträdda, förvärv uppgår Dentalums proformerade[1] omsättning till 396,9 miljoner SEK och EBITDA om 99,8 miljoner SEK.

Den 1 april 2022 inleder Dentalum samarbetet med Rasmy Shahnavaz och Arash Simyar och deras personal på Swedish Dental. Kliniken grundades 2006 av Rasmy och har ett centralt läge i Stockholm med sex behandlingsrum. Kliniken är ledande inom guidad tandimplantatkirurgi och har under åren utbildat andra tandläkare inom denna teknik för att uppnå bättre precision, kvalité och förkortade behandlingstider för patienter. Rasmy och Arash har också blivit utsedda till Center of Excellence av Straumann Group. Swedish Dental brinner för att ligga i framkant och utnyttja den senaste tekniken. De har bland annat utvecklat ett digitalt arbetsflöde på kliniken som bidrar till att patienter som ersätter samtliga tänder kan få fastsittande tänder inom ett dygn. 

”Vi träffade Dentalum under Riksstämman och kände ett starkt förtroende till den filosofi och strategi som de har byggt sin verksamhet kring och såg det därför som en spännande möjlighet för oss att inleda ett partnerskap med dem. Nu har vi ställt in siktet på att växa verksamheten ytterligare och undersöker aktivt olika lokaler för att påbörja en expansion av vår verksamhet som både vi och personalen ser mycket fram emot”, säger Rasmy och Arash, ägare av Swedish Dental.

”Det känns väldigt roligt att välkomna denna fina verksamhet in till Dentalum. Vi kände ganska omgående att det fanns ett driv för vidare expansion och det ville vi naturligtvis vara med och göra tillsammans med Rasmy och Arash. Det finns också ett starkt intresse från Arash och Rasmy att utbyta erfarenhet och dela best practice inom gruppen, vilket ligger oss väldigt varmt om hjärtat”, säger Dentalums VD Max Dorthé Ladow.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare, +46 763 45 80 80, [email protected]

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

1Dentalums proformerade omsättning och EBITDA är exklusive kostnader för Dentalum Operations AB (publ) och IFRS-omklassificieringar. och består av gruppens 21 tillträdda kliniker per RTM12/21 samt de tillkommande förvärvens proformerade och justerade omsättning och EBITDA på respektive kliniks RTM-period.