Den svenska tandvårdsgruppen Dentalum har via Danske Bank framgångsrikt refinansierat den noterade obligationen på 400 miljoner kronor samtidigt som gruppen fortsätter sin expansion i Sverige.

Dentalum är en av de snabbast växande privata tandvårdsgrupperna i Sverige med 30 kliniker i 10 regioner i landet. Den nya finansieringen reducerar Dentalums kostnader och tillsammans med Dentalums kapitalanskaffning om 153 miljoner kronor i juni stärks dess övergripande finansiella ställning och skapar möjlighet för ytterligare tillväxt för bolaget.

”Förtroendet som Danske Bank ger Dentalum visar på stark tilltro till vår affärsmodell och de planer vi har för bolagets framtid. Vi är mycket glada över vårt samarbete med Danske Bank och ser fram emot att ta nästa steg på vår utvecklingsresa.,” säger Max Dorthé Ladow, Dentalums VD och medgrundare.

Parallellt med Dentalums nya partnerskap fortsätter expansionen på flera platser runt om i Sverige.

Den 1 september genomförde Dentalum ett samgående mellan kliniker i Dalarna och Stockholm som skapar större tillgänglighet för att möta ett eftersatt behov av tandvård i regionen. Därutöver expanderade gruppen sin verksamhet i Linköping med en helt ny klinik som öppnade den 12 oktober, vilket fördubblar storleken och möjligheten att ta emot fler patienter i staden. Dentalum har också byggt en ny klinik i centrala Stockholm som öppnade portarna den 11 oktober.

”Vi startade Dentalum med visionen om att bygga en av de ledande tandvårdsgrupperna och bidra där tandvården ger störst nytta.,” säger Max Dorthé Ladow. ”Vårt mål är att erbjuda högkvalitativ tandvård i såväl storstäder som glesbygd och vi har sedan starten 2019 expanderat över stora delar av landet. Med Danske Bank som bank kommer vi fortsätta att utveckla och förvärva tandvårdskliniker under de kommande åren.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]  
Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare +46 763 45 80 80, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.