Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett term sheet med en nordisk storbank (”Banken”) för att refinansiera Bolagets seniora obligation med förfall den 2 oktober 2023.

Bolaget har i enlighet med tidigare kommunikation fortsatt sitt arbete med refinansieringen av Bolagets seniora obligation med förfall den 2 oktober 2023. Som ett resultat av detta arbete, har Dentalum idag undertecknat ett term sheet med Banken avseende de huvudsakliga villkoren för finansieringen, inklusive ett bindande åtagande för Banken att tillhandahålla Bolaget en tvåårig lånefacilitet, endast med förbehåll för ingåendet av slutlig lånedokumentation och uppfyllandet av sedvanliga villkor för utbetalning. Slutlig lånedokumentation förväntas ingås senast den 25 september 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]  
Sofi Eriksson, t.f CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 September 2023 kl. 22:40.