Dentalum inleder samarbete med en av norra Europas främsta tandläkare inom implantatkirurgi när Dentakademin och Erik Lennartsson blir en del av Dentalum-gruppen.  

Den 1 november 2021 blir Dentalakademin och Erik Lennartsson en del av Dentalum. Dentalakademin är belägen i Stockholms innerstad och erbjuder spetskompetens inom implantat- och mjukvävnadskirurgi. Erik Lennartsson har flerårig erfarenhet av denna typ av tandvårdsbehandling och erbjuder, förutom högkvalitativ vård, utbildningsverksamhet till tandläkare i hela landet.

  • Jag har drivit min klinik i nuvarande regi i snart åtta år och har egentligen inte funderat kring en försäljning av verksamheten. Med tiden har det dock vuxit fram en känsla av att det hade varit spännande att vara del av någonting större och erbjuda min kompetens och mitt nätverk till en sammanslutning av kliniker. Efter långa samtal och diskussioner med Dentalum känns valet att ingå samarbete med just dem som en självklarhet och jag ser mycket fram emot vad vår gemensamma framtid har att erbjuda, säger Erik Lennartsson, grundare av Dentalakademin.
  • Det är sannerligen med stor glädje och stolthet som det här partnerskapet äntligen kan inledas. Erik är synonymt med kvalitet och hans nätverk och kunskap är någonting som vi inom Dentalum kommer att ha stor glädje och nytta av. Vi ser fram emot att vidareutveckla Dentalum tillsammans med Erik, säger Dentalums VD Max Dorthé Ladow.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 

Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare, +46 763 45 80 80, [email protected]

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningen och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl. 12:10.