Bibehållen lönsamhet och fortsatt tillväxt

Andra kvartalet, april – juni 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 72,8 % till 85,8 MSEK (49,7).
 • EBITDA uppgick till 24,4 MSEK (12,6)
 • Nettoresultatet uppgick till 4,8 miljoner kronor (-0,4).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 25,3 MSEK (12,6). Nettokassaflödet uppgick till – 46,7 MSEK (-64,0).
 • Totalt eget kapital uppgår till 262,0 MSEK (101,5), kassabehållning till 198,6 MSEK (110,5) och räntebärande skulder till 397,7 MSEK (300,3).
 • Dentalum har under perioden förvärvat tre (3) kliniker med en årlig omsättning på 81 MSEK.
 • Dentalum förstärkte teamet med rekryteringen av Matts Tannerfeldt som COO.
 • Årsstämman omvalde Mikael Lönn, Robin Rutili och Marcus Ladow till styrelseledamöter samt att välja Gunilla Öhman och Lars Kvarnsund till nya ledamöter. Mikael Lönn utsågs till styrelsens ordförande.

Första sex månaderna 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 78 % till 191,6 MSEK (107,9).
 • Nettoresultatet för första halvåret uppgick till 8,2 MSEK (-3,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,3 MSEK (19,1). Nettokassaflödet uppgick till – 71,0 MSEK (- 70,9).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Dentalum expanderade i norra Sverige genom förvärven av Skellefteå Tandvårds två kliniker samt Tandcenter Umeå och Lövånger
 • Dentalum förvärvar NOVO Dental i Sundbyberg, Stockholm.

”Dentalums rörelseintäkter under Q2 uppgick till 105 MSEK, vilket är en ökning med 23% jämfört med Q1. Koncernens EBITDA ökade med 16% och uppgick till 24 MSEK. Våra 24 kliniker genererade på proformabasis intäkter på 409 MSEK med en EBITDA på 102 MSEK, vilket ger en hälsosam EBITDA-marginal på 25%.

Steg för steg bygger vi Dentalum i linje med vår vision att bli en ledande dentalkoncern med en organisation i världsklass.”, säger vd Max Dorthé Ladow i en kommentar