Under första kvartalet år 2021, har Dentalum arbetat med att integrera nyligen genomförda förvärv parallellt med att fortsätta utforska tillväxtmöjligheter och stärka Dentalums pipeline. For att motverka effekterna av Covid-19 och för att bibehålla marginalerna har Dentalums kliniker fortsatt arbetat proaktivt med kostnadskontroll. Dentalum har även stärkt huvudkontoret genom rekryteringen av en HR-manager. Per den 31 mars 2021 består Dentalum av tolv kliniker belägna i fem regioner i Sverige.

Första kvartalet 2021 – ej reviderat

 • Koncernens rapporterade operativa intäkter för första kvartalet 2021 uppgår till 49,7 MSEK (1,4 MSEK).
 • EBITDA för första kvartalet 2021 uppgår till 9,7 MSEK (-0,5 MSEK).
 • Operativt kassaflöde för första kvartalet 2021 uppgår till 6,6 MSEK (-0,2 MSEK).
 • Nettokassaflöde från investeringsverksamhet för första kvartalet 2021 uppgår till -11,5 MSEK
  (-0,6 MSEK), som främst består av betalningar för uppskjutna köpeskillingar från förvärv genomförda under 2020.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår till -2,0 MSEK (4,2 MSEK) för första kvartalet 2021. Koncernens nettokassaflöde för första kvartalet 2021 uppgår till -6,9 MSEK (3,4 MSEK).
 • Per 31 mars 2021, uppgår likvida medel till 174,5 MSEK (7,3 MSEK) och räntebärande skulder till 306,1 MSEK (-).

Viktiga händelser efter första kvartalet 2021

 • Under april 2021, signerade Dentalum överlåtelseavtal med tre tandvårdskliniker, varav en av klinikerna tillträdes den 18 maj, 2021.
 • Under maj 2021 stärktes Dentalums ledningsgrupp genom rekryteringen av en Cheftandläkare och odontologisk ansvarig för Dentalum-gruppen. Cheftandläkaren har en gedigen erfarenhet, både som tandläkare och grundare tillika före detta VD för tandvårdskedjan Oral Care i Sverige. Cheftandläkaren påbörjar sin heltidstjänst den 16 augusti, 2021.
 • Vad gäller Covid-19, är pandemin fortsatt pågående samt även de restriktioner som utfärdades av Folkhälsomyndigheten under föregående år som svar för att motverka fortsatt smittspridning. I april och maj har dock patientinflödet ökat i Dentalums kliniker pådrivet av att allt fler patienter har blivit vaccinerade.

För mer information, vänligen kontakta

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

För mer information, vänligen besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.