Dentalum Group AB (”Dentalum Group”) som kontrollerar Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum Operations”) överväger att genomföra en kapitalanskaffning som en del av refinansieringen av Dentalum Operations utestående obligationer med förfall i oktober 2023 och för fortsatt värdeskapande tillväxt.

Dentalum fortsätter i enlighet med sin strategi att etablera sig som en av de ledande tandvårdsgrupperna i Sverige. I syfte att främja fortsatta förvärvsbaserade och organiska tillväxtmöjligheter och som en del av refinansieringen av Dentalum Operations utestående obligationer med förfall i oktober 2023, överväger Dentalum Group att genomföra en kapitalanskaffning.

Dentalum Groups största aktieägare, som innehar ca 46 procent av aktiekapitalet och rösterna i Dentalum Group, har uttryckt sin avsikt att delta med sin pro-rata andel i en eventuell kapitalanskaffning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]  
Sofi Eriksson, tf CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 16:15.