Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har givit Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) i uppdrag att anordna möten med kreditinvesterare med start den 28 september 2021.

En emission av ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om cirka 100 miljoner inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0013914462 kan komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden (”Obligationsemissionen”).

Emissionslikviden från Obligationsemissionen tillsammans med aktieägartillskott om 35 miljoner kronor avses användas för att förvärva tre bolag som tillsammans driver fem tandvårdskliniker samt för generella företagsändamål. Inklusive de nya förvärven kommer Dentalum att ha en omsättning på 300,9 miljoner kronor och en justerad EBITDA på 77,9 miljoner kronor för tolvmånadersperioden som slutade den sista juni 2021. För mätande av incurrence test är Bolagets netto- och bruttoskuld för augusti 2021, innan den eventuella Obligationsemissionen och aktieägartillskottet, 232,4 miljoner kronor respektive 357,1 miljoner kronor.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare i samband med Obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl. 13:00.