Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum Operations” eller ”Bolaget”) har, sedan […]

Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum Operations” eller ”Bolaget”) har, sedan genomförandet av den kommunicerade kapitalanskaffningen om 153 miljoner kronor i Dentalum Group AB, fortsatt sitt arbete med att refinansiera Bolagets seniora obligation som förfaller den 2 oktober 2023 (”Obligationen”). Som ett led i detta arbete är Bolaget i långt framskridna diskussioner med banker och en överenskommelse förväntas nås innan Obligationen förfaller till betalning. Parallellt med detta arbete utvärderar Bolaget dock även möjligheten att förlänga Obligationen i stället för refinansiera densamma för det fall ingen överenskommelse om bankfinansiering skulle nås inom de kommande veckorna. Skulle inget av alternativen finnas att tillgå vid tidpunkten för Obligationens förfallodatum förväntas Bolaget sakna förmåga att fullfölja sina åtaganden mot Obligationslångivarna. 

Styrelsen och ledningen är dock positiva till Bolagets möjligheter att genomföra en refinansiering, alternativt en förlängning, av Obligationen.

För mer information, vänligen kontakta

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Sofi Eriksson, Executive advisor och tillförordnad CFO, +46 705 95 46 33, [email protected] 

 

För mer information, vänligen besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum operations AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 21:00 CEST.