Vid en extra bolagsstämma i Dentalum Operations AB (publ) har Mikael Lönn valts in som ordinarie styrelseledamot.

Mikael Lönn är läkare och har en omfattande erfarenhet som företagsledare och entreprenör, framförallt inom hälso- och sjukvården. Under slutet av 1980-talet grundade och drev Mikael M&M Medical, en sjukhusgrupp som bland annat innefattade Sabbatsberg och Täby närsjukhus i Stockholm, som sedermera såldes till en internationell aktör. Mikael har därefter varit aktiv investerare samt framgångsrik bolagsbyggare i olika branscher och har tidigare innehaft styrelseuppdrag för bland annat tandvårdskedjan Oral Care AB och psykiatriska specialistvården Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB. Idag har Mikael styrelseuppdrag i flertalet bolag, bland annat för Professionell Ägarstyrning AB (PÄAB), RedEye AB och Genovis AB.

Mikael är oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, bolagets större aktieägare och bolagsledningen.

  • Vi är väldigt glada över att Mikael har accepterat att ingå i vår styrelse. Mikaels gedigna kompetens och erfarenhet inom framförallt vårdsektorn utgör ett starkt bidrag till Dentalums fortsatta tillväxtresa, säger Robin Rutili, Dentalums Styrelseordförande
  • Jag ser fram emot att få vara med Dentalum i att utveckla och konsolidera en del av tandvården. Utmaningen är att ta tillvara på bra verksamheter och utveckla kvalitet och lönsamhet, vilket är i linje med Dentalums arbete och strategi, säger Mikael Lönn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Rutili, Styrelseordförande och medgrundare, +46 709 18 17 02, [email protected]

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 

Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare,  +46 763 45 80 80, [email protected]

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021 kl. 08:30 CEST.