Dentalum Operations AB (publ) rekryterar Jens Bruno som ny CFO samtidigt som Sofi Eriksson, nuvarande CFO, tar en strategisk roll som Executive Advisor med fokus på M&A och ledning av förberedelser för den planerade börsnoteringen under 2023.

I linje med Styrelsens tidigare kommunicerade målsättningar, har Dentalum fortsatt fokus på tillväxt med sikte på en börsnotering under 2023. För att säkerställa måluppfyllnad, tar Sofi Eriksson, Dentalums nuvarande CFO, rollen som Executive Advisor med fokus på M&A och ledning av förberedelsearbete för den kommande börsnoteringen samtidigt som Jens Bruno tillträder som ny CFO för att fortsätta bygga Dentalums ekonomi- och finansfunktion. Jens kommer närmast från en position som CFO på det börsnoterade spelbolaget Spiffbet AB (publ) och har dessförinnan varit verksam som CFO i både noterade och internationella verksamheter. Jens kommer att ingå i koncernledningen och tillträder rollen den 11 april 2022.

Dentalum har haft en kraftig tillväxttakt och på ca två år blivit en av de ledande tandvårdsaktörerna i Sverige genom förvärv av 21 kliniker. För att finansiera tillväxten, har bolaget arbetat aktivt med kapitalanskaffning, etablerat IFRS-rapportering samt emitterat obligationer, noterade på Nasdaq, uppgående till totalt 400 miljoner kronor inom ett ramverk på 600 miljoner kronor. Utöver detta har Dentalum nyligen genomfört en riktad nyemission om ca 170 miljoner kronor där flera namnkunniga investerare deltog.

Först och främst vill jag tacka Sofi, som sedan start har varit en nyckelperson och bidragit starkt till att Dentalum har kunnat genomföra denna snabba tillväxtresa samt framgångsrikt finansierat vår förvärvsverksamhet. Därför är vi väldigt glada över att få fortsatt arbeta med Sofi och säkerställa att vi kan accelerera vår utveckling genom rollen som Executive Advisor. Vi välkomnar också med glädje Jens Bruno som tillträdande CFO för Dentalum. Jens har mångårig erfarenhet som CFO i noterade verksamheter och ett affärsorienterat fokus som kommer att vara ett mycket värdefullt tillskott till Dentalum och vår fortsatta tillväxtresa.”, säger Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare på Dentalum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 

Besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum operations AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2022 kl. 09:45 CET.