Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum” eller ”Bolaget”) har idag undertecknat ett låneavtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Banken” eller ”Danske Bank”) för att refinansiera Bolagets seniora obligation med förfall den 2 oktober 2023.

I enlighet med tidigare kommunikation har Bolaget, baserat på ingånget term sheet, fortsatt arbetet med Banken avseende slutförandet av lånedokumentation för refinansieringen av Bolagets utestående obligation. Som ett resultat av detta har Dentalum idag undertecknat ett komplett låneavtal med Danske Bank avseende en tvåårig lånefacilitet, där endast uppfyllandet av sedvanliga villkor återstår för utbetalning.

Bolaget kommer därmed att fullfölja refinansieringen av utestående obligation med banklån och genomföra detta innan obligationens förfall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]  
Sofi Eriksson, t.f CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 September 2023 kl. 22:30.