Esmaeilzadeh Holding AB, som kontrolloreras av Saeid Esmaeilzadeh, förvärvar 7 346 574 aktier i Dentalum Group AB (publ) (”Dentalum”). Efter transaktionen äger Esmaeilzadeh Holding AB totalt 13 857 209 aktier, motsvarande 45,98 procent av aktierna och rösterna i Dentalum.

Ett antal av Dentalums ägare har ingått ett avtal om samarbete, varigenom Esmaeilzadeh Holding AB förvärvar 7 346 574 aktier i Dentalum från Vincero Invest AB, Cambo Holding AB och L. Ruzgas Invest AB. Genom transaktionen erhåller de säljande aktieägarna aktier i Esmaeilzadeh Holding AB och fortsätter således att vara indirekta aktieägare i Dentalum. Efter transaktionen kontrollerar Esmaeilzadeh Holding AB 13 857 209 aktier i Dentalum, vilket motsvarar 45,98% procent av Dentalums aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseledamot, +46 707 18 70 61,
[email protected]
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83,
[email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.