Dentalum förvärvar TandCity Sweden AB

Den 29 december 2022 inledde Dentalum samarbetet med Alexander Johansson och hans personal på TandCity Sweden AB i Malmö. Kliniken erbjuder idag främst allmän tandvård, implantatkirurgi samt olika estetiska behandlingar såsom tandblekning och tandreglering med Invisalign.

”Jag har sedan en tid planerat för att återvända till Sverige och arbeta på kliniken i Malmö. När Dentalum kontaktade mig insåg jag att det fanns en möjlighet att få bli en del av en spännande resa och samtidigt få ett fortsatt stort ansvar att driva vidare kliniken på det sätt som jag önskar. Jag drivs av entreprenörskapet och har många järn i elden, där utveckling av tandvården alltid varit en fundamental del. Att få fortsätta utveckla verksamheten och dessutom göra det tillsammans med Dentalum känns oerhört motiverande.”, säger grundaren av TandCity Sweden AB, Alexander Johansson.

”Det känns fantastiskt kul att få välkomna Alexander och hans personal på TandCity till Dentalum. Alexander är en sann entreprenör och hans driv och engagemang för tandvården är verkligen inspirerande. Vi är stolta över att expandera till en tionde region genom partnerskapet med TandCity och ser fram emot mot att fortsätta att utvecklas tillsammans på vår gemensamma resa.”, säger Dentalums VD Max Dorthé Ladow.

Dentalum förvärvar TandCity Sweden AB2024-07-17T16:51:16+01:00

Dentalum acquires TandCity Sweden AB

On December 29, 2022, Dentalum commenced its partnership with Alexander Johansson and his team at TandCity Sweden AB in  Malmö. The clinic offers general dental care, implant surgery and cosmetic treatments such as teeth whitening and orthodontic treatments with Invisalign.

”For some time now, I have been planning to return to Sweden and to work at the clinic in Malmö. When Dentalum contacted me, I realized that there was an opportunity to become part of an exciting journey and at the same time remain responsible for operating the clinic. I am driven by entrepreneurship and have always had many ventures, where dental care has always been in focus of my projects. Being able to continue developing the business while doing it together with Dentalum feels incredibly motivating.”, says the founder of TandCity Sweden, Alexander Johansson.

”It is very exciting to welcome Alexander and his team at TandCity to Dentalum. Alexander is a true entrepreneur and his drive and commitment for high-quality dental care is really inspiring. We are proud to expand to our tenth region in Sweden through the partnership with TandCity and we look forward to continuously improve and develop together on our journey ahead.”, says Dentalum’s CEO Max Dorthé Ladow.

Dentalum acquires TandCity Sweden AB2024-07-17T16:51:16+01:00
Till toppen