RoosGruppen ny majoritetsägare i Dentalum

RoosGruppen är ett välrenommerat investeringsföretag med lång erfarenhet av att stödja och utveckla entreprenöriella företag inom olika branscher. Som ny majoritetsägare i Dentalum visar RoosGruppen sitt starka engagemang för att främja Dentalums fortsatta tillväxt och framgång.

”Vi är mycket glada över att utöka vårt engagemang i Dentalum,” säger Håkan Roos, grundare och VD för RoosGruppen. ”Dentalum har haft en imponerande resa hitills och byggt upp en stark position på marknaden. Vår ambition är att säkerställa rätt resurser för att stärka Dentalum ytterligare, både på den svenska tandvårdsmarknaden och internationellt.”

RoosGruppen har varit aktieägare i Dentalum sedan slutet på 2021 och har fördjupat sitt engagemang löpande under bolagets utveckling. Dentalum har etablerat sig som en ledande aktör inom tandvårdssektorn genom sitt fokus på kvalitet, passion och patientcentrerad vård. Med RoosGruppens stöd är Dentalum väl positionerat för att fortsätta sin tillväxt och stärka sitt erbjudande till patienter över hela Sverige och på sikt även på andra marknader.

”Vi vill börja med att tacka EHAB för ett spännande och utvecklande partnerskap. Vi har åstadkommit mycket under våra snart fem år tillsammans. Sedan är vi stolta över att RoosGruppen utökar sitt ägande och blir vår nya majoritetsägare,” säger Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare av Dentalum. ”RoosGruppens erfarenhet, entreprenörstillvända sätt och finansiella styrka kommer att vara viktiga beståndsdelar när vi nu planerar för nästa fas i Dentalums utveckling. Tillsammans kommer vi att fortsätta sätta stort fokus på högkvalitativ tandvård och expandera vår närvaro såväl inom som utanför Sverige.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]  
Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare, +46 763 45 80 80, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

RoosGruppen ny majoritetsägare i Dentalum2024-07-17T17:20:42+01:00

Dentalum ingår långsiktigt finansiellt partnerskap med Danske Bank och fortsätter sin expansion i Sverige

Dentalum är en av de snabbast växande privata tandvårdsgrupperna i Sverige med 30 kliniker i 10 regioner i landet. Den nya finansieringen reducerar Dentalums kostnader och tillsammans med Dentalums kapitalanskaffning om 153 miljoner kronor i juni stärks dess övergripande finansiella ställning och skapar möjlighet för ytterligare tillväxt för bolaget.

”Förtroendet som Danske Bank ger Dentalum visar på stark tilltro till vår affärsmodell och de planer vi har för bolagets framtid. Vi är mycket glada över vårt samarbete med Danske Bank och ser fram emot att ta nästa steg på vår utvecklingsresa.,” säger Max Dorthé Ladow, Dentalums VD och medgrundare.

Parallellt med Dentalums nya partnerskap fortsätter expansionen på flera platser runt om i Sverige.

Den 1 september genomförde Dentalum ett samgående mellan kliniker i Dalarna och Stockholm som skapar större tillgänglighet för att möta ett eftersatt behov av tandvård i regionen. Därutöver expanderade gruppen sin verksamhet i Linköping med en helt ny klinik som öppnade den 12 oktober, vilket fördubblar storleken och möjligheten att ta emot fler patienter i staden. Dentalum har också byggt en ny klinik i centrala Stockholm som öppnade portarna den 11 oktober.

”Vi startade Dentalum med visionen om att bygga en av de ledande tandvårdsgrupperna och bidra där tandvården ger störst nytta.,” säger Max Dorthé Ladow. ”Vårt mål är att erbjuda högkvalitativ tandvård i såväl storstäder som glesbygd och vi har sedan starten 2019 expanderat över stora delar av landet. Med Danske Bank som bank kommer vi fortsätta att utveckla och förvärva tandvårdskliniker under de kommande åren.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]  
Marcus Ladow, Förvärvschef och medgrundare +46 763 45 80 80, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Dentalum ingår långsiktigt finansiellt partnerskap med Danske Bank och fortsätter sin expansion i Sverige2024-07-17T17:20:42+01:00

Dentalum signs a facility agreement with Danske Bank for refinancing of the Company’s senior bond

In accordance with previous communication, the Company has, based on the signed term sheet, continued the process with the Bank to complete the documentation regarding a bank loan for the refinancing of the Company’s outstanding bond. As a result, Dentalum has today signed a facility agreement with Danske Bank regarding a two-year loan facility, subject only to fulfillment of customary conditions precedent for draw-down.

The Company will, consequently, complete the refinancing of the outstanding bond with a bank loan and execute this before maturity of the bond.

For more information, please contact:

Max Dorthé Ladow, CEO and co-founder, +46 709 85 97 83, [email protected] 

Sofi Eriksson, acting CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

Visit www.dentalum.com

About Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) is a fast-growing dental service organisation focusing on acquiring profitable and sustainable dental clinics in the Nordics. Dentalum’s philosophy is built on local heritage, where the clinic owners continue as entrepreneurs operating the clinics with a high degree of independence post-acquisition. Dentalum’s goal is to build a world class organisation by creating a strong corporate culture, positive work environment and growth opportunities which motivate and engage our coworkers to provide the highest quality of care and a remarkable service to our patients.

This is information that Dentalum Operations AB (publ) is obliged to make public pursuant to EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 22.30 p.m. CEST on September 11, 2023.

Dentalum signs a facility agreement with Danske Bank for refinancing of the Company’s senior bond2024-07-17T17:20:42+01:00

Dentalum undertecknar låneavtal med Danske Bank för refinansiering av bolagets seniora obligation

I enlighet med tidigare kommunikation har Bolaget, baserat på ingånget term sheet, fortsatt arbetet med Banken avseende slutförandet av lånedokumentation för refinansieringen av Bolagets utestående obligation. Som ett resultat av detta har Dentalum idag undertecknat ett komplett låneavtal med Danske Bank avseende en tvåårig lånefacilitet, där endast uppfyllandet av sedvanliga villkor återstår för utbetalning.

Bolaget kommer därmed att fullfölja refinansieringen av utestående obligation med banklån och genomföra detta innan obligationens förfall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]  
Sofi Eriksson, t.f CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 September 2023 kl. 22:30.

Dentalum undertecknar låneavtal med Danske Bank för refinansiering av bolagets seniora obligation2024-07-17T17:20:42+01:00

Dentalum enters into a term sheet with a leading Nordic bank to refinance the Company’s Senior bond

As previously communicated, the Company has continued its process with respect to the refinancing of its Senior bond maturing on October 2, 2023. As a result, Dentalum and the Bank have today signed a term sheet with the main terms for a loan facility, including a binding commitment for the Bank to provide a two-year loan facility, subject only to the conclusion of final loan documentation and the fulfillment of customary conditions precedent. Final loan documentation is expected to be entered into no later than on September 25, 2023.

For more information, please contact:

Max Dorthé Ladow, CEO and co-founder, +46 709 85 97 83, [email protected] 

Sofi Eriksson, acting CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

Visit www.dentalum.com

About Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) is a fast-growing dental service organisation focusing on acquiring profitable and sustainable dental clinics in the Nordics. Dentalum’s philosophy is built on local heritage, where the clinic owners continue as entrepreneurs operating the clinics with a high degree of independence post-acquisition. Dentalum’s goal is to build a world class organisation by creating a strong corporate culture, positive work environment and growth opportunities which motivate and engage our coworkers to provide the highest quality of care and a remarkable service to our patients.

This is information that Dentalum Operations AB (publ) is obliged to make public pursuant to EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 22.40 p.m. CEST on September 5, 2023.

Dentalum enters into a term sheet with a leading Nordic bank to refinance the Company’s Senior bond2024-07-17T17:20:42+01:00

Dentalum ingår ett term sheet med nordisk storbank för refinansiering av bolagets seniora obligation

Bolaget har i enlighet med tidigare kommunikation fortsatt sitt arbete med refinansieringen av Bolagets seniora obligation med förfall den 2 oktober 2023. Som ett resultat av detta arbete, har Dentalum idag undertecknat ett term sheet med Banken avseende de huvudsakliga villkoren för finansieringen, inklusive ett bindande åtagande för Banken att tillhandahålla Bolaget en tvåårig lånefacilitet, endast med förbehåll för ingåendet av slutlig lånedokumentation och uppfyllandet av sedvanliga villkor för utbetalning. Slutlig lånedokumentation förväntas ingås senast den 25 september 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected]  
Sofi Eriksson, t.f CFO, +46 705 95 46 33, [email protected]

Besök: www.dentalum.com

Om Dentalum

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 September 2023 kl. 22:40.

Dentalum ingår ett term sheet med nordisk storbank för refinansiering av bolagets seniora obligation2024-07-17T17:20:42+01:00

Dentalum Operations AB (publ) Interim report second quarter and January-June 2023

Second quarter April-June 2023

 • Capital structure was strengthened by a shareholders’ contribution in the amount of SEK 141 million following a share issue of 153 million in Dentalum Group AB.
 • Reported net revenue in the second quarter was to SEK 125.2 million (105.4) and total revenues SEK 126.5 million (105.7).
 • The increase in quarterly revenue compared to the same quarter prior year, was driven by acquisitions of seven dental clinics, acquired since the same quarter in 2022, albeit some clinics faced a general decline in revenues.
 • Consolidated EBITDA was SEK 20.3 million (24.4) of which SEK 29.8 million (31.2) was generated in the dental clinics and SEK -9.5 million (-6.9) of net expenses in the Parent company, Dentalum Operations AB (publ). 
 • Consolidated operating profit margin, IFRS adjusted EBITDA as a percentage of total revenue, for the second quarter was 16.1% (23.2%). Excluding the Parent company expenses, the adj. EBITDA margin in Q2 was 23.6% (29.5%). 
 • Net financial items amounted to SEK -1.6 million (-8.7), including revaluation of contingent purchase price considerations of SEK 7.6 million (-0.1) and interest expense, incl. financing fees, of SEK -9.2 million (-8.6).
 • Group net earnings amounted to SEK 4.8 million (4.8).
 • Consolidated cash flows from operations, including paid tax, amounted to SEK 11.1 million (25.3).
 • Net cash flow after investing and financing activities, was SEK 125.5 million (-46.7). 
 • As per June 30, 2023, following the shareholder´s contribution, total equity amounted to SEK 372.4 million (263.0), cash balance was SEK 229.1 million (198.6) and interest-bearing debt of SEK 399.3 million (397.6), consisting of bond debt of SEK 400 million, adjusted for amortized financing costs.

First six months January – June 2023

 • Reported net revenue in the first six months reached SEK 244.5 million (189.8) and total revenues SEK 247.6 million (191.5).
 • Consolidated EBITDA, adj. for IFRS adjustments of 11.3 million (6.6), reached SEK 42.7 million (45.5), of which SEK 61.3 million (57.9) was generated in the dental clinics and SEK -18.6 million (-12.4) of net expenses in the Parent company, Dentalum Operations AB (publ). 
 • Consolidated operating profit margin, IFRS adjusted EBITDA as a percentage of total revenue, for the first six months was to 17.3% (23.8%). Excluding the Parent company expenses, the adj. EBITDA margin in the first six months was 24.7% (30.3%). 
 • Net financial items amounted to SEK 2.9 million (-17.3), including revaluation of contingent purchase price considerations of SEK 21.0 million (-0.1) and interest expense, incl. financing fees, of SEK -18.0 million (-17.2).
 • Group net earnings amounted to SEK 18.1 million (8.2).
 • Consolidated cash flows from operations, including paid tax, amounted to SEK 20.9 million (29.3).
 • Net cash flow after investing and financing activities, was SEK 112.7 million (-72.2). 

Significant events

During the second quarter

Dentalum Group AB successfully executed a share issue of SEK 153 million, of which SEK 141 million was down streamed to Dentalum Operations AB (publ) by a shareholder´s contribution to facilitate refinancing of the Senior bond, maturing on October 2, 2023, and to enable further organic growth opportunities while selectively exploring inorganic growth prospects.

Significant events after the second quarter 2023

Management and the Board of Directors have, following the capital strengthening described above, continued its process to refinance the Company´s bond. As a result, the Company has reached advanced discussions with banks and an agreement is expected to be signed before the maturity of the Bond. In parallel, a possibility to extend instead of refinancing the Bond, is being assessed, should an agreement for bank financing not materialize within the coming weeks. Should none of the alternatives be available at the time of maturity of the Bond, the Company would not be expected to meet its obligations to its bond holders.

The Board of Directors and Management are however positive regarding the Company´s ability to complete refinancing or alternatively an extension of the Bond.

For further information, please contact:

Max Dorthé Ladow, CEO and co-founder, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Sofi Eriksson, Executive advisor and acting CFO, +46 705 95 46 33, [email protected] 

For more information, please visit www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) is a fast-growing dental service organisation focusing on acquiring profitable and sustainable dental clinics in the Nordics. Dentalum’s philosophy is built on local heritage, where the clinic owners continue as entrepreneurs operating the clinics with a high degree of independence post-acquisition. Dentalum’s goal is to build a world class organisation by creating a strong corporate culture, positive work environment and growth opportunities which motivate and engage our coworkers to provide the highest quality of care and a remarkable service to our patients. For more information, please visit www.dentalum.com

This information is information that Dentalum Operations AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Swedish Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, on August 31, 2023, at 22.15 CEST.

Dentalum Operations AB (publ) Interim report second quarter and January-June 20232024-07-17T17:20:42+01:00

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet och för perioden januari-juni 2023

Andra kvartalet april – juni 2023

 • Kapitalstrukturen stärktes genom aktieägartillskott om 141 miljoner kronor (-), följt av en nyemission om 153 miljoner kronor i Dentalum Group AB.
 • Rapporterad nettoomsättning i andra kvartalet uppgick till 125,2 miljoner kronor (105,4) och totala intäkter uppgick till 126,5 miljoner kronor (105,7).
 • Ökning av kvartalets intäkter jämfört med samma kvartal föregående år var drivet av förvärv av sju tandvårdskliniker sedan samma kvartal 2022, även om vissa kliniker haft en nedgång i intäkterna.
 • Konsoliderat EBITDA uppgick till 20,3 miljoner kronor (24,4) av vilka 29,8 miljoner kronor (31,2) genererades av tandvårdsklinikerna och -9,5 miljoner kronor (-6,9) av nettokostnader i moderbolaget, Dentalum Operations AB (publ).
 • Koncernens rörelsemarginal, IFRS-justerad EBITDA i procent av totala intäkter, var 16,1% (23,2%) för det andra kvartalet. Exklusive moderbolagets kostnader, uppgick den justerade EBITDA-marginalen till 23,6% (29,5%) under andra kvartalet.
 • Finansnettot uppgick till -1,6 miljoner kronor (-8,7), inklusive omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar om 7,6 miljoner kronor (-0,1) samt räntekostnader, inklusive finansieringskostnader om -9,2 miljoner kronor (-8,6).
 • Nettokassaflödet efter investerings- och finansieringsaktiviteter uppgick till 125,5 miljoner kronor (-46,7)
 • Per den 30 juni 2023, efter genomfört aktieägartillskott, uppgick totalt eget kapital till 372,4 miljoner kronor (263,0), kassan till 229,1 miljoner kronor (198,6) och räntebärande skulder till 399,3 miljoner kronor (397,6), bestående av obligationslån om 400 miljoner kronor, justerat för upplupna finansieringskostnader.

Första sex månaderna januari-juni 2023

 • Rapporterad nettoomsättning under de första sex månaderna uppgick till 244,5 miljoner kronor (189,9) och totala intäkter till 247,6 miljoner kronor (191,5).
 • Koncernens EBITDA, justerat för IFRS-justeringar om 11,3 miljoner kronor (6,6) uppgick till 42,7 miljoner kronor (45,5), varav 61,3 miljoner kronor (57,9) genererades i tandvårdsklinikerna och   -18,6 miljoner kronor (-12,4) av nettokostnader i moderbolaget, Dentalum Operations AB (publ)
 • Koncernens rörelsemarginal, IFRS-justerad EBITDA i procent av totala intäkter, uppgick för de första sex månaderna till 17,3% (23,8%). Exklusive moderbolagets kostnader var den justerade EBITDA-marginalen för de första sex månaderna 24,7% (30,3%).
 • Finansnettot uppgick till 2,9 miljoner kronor (-17,3), inklusive omvärdering av villkorade köpeskillingar om 21,0 miljoner kronor (-0,1) och räntekostnader, inklusive finansieringskostnader, om -18 miljoner kronor (-17,2).
 • Koncernens nettoresultat uppgick till 18,1 miljoner kronor (8,2)
 • Koncernens konsoliderade kassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive betald skatt, uppgick till 20,9 miljoner kronor (29,3).
 • Nettokassaflödet efter investerings- och finansieringsaktiviteter uppgick till 112,7 miljoner kronor (-72,2).

Viktiga händelser

Under det andra kvartalet 2023

Dentalum Group AB genomförde framgångsrikt en nyemission om 153 miljoner kronor, varav 141 miljoner kronor tillsköts Dentalum Operations AB (publ) genom ett aktieägartillskott för att facilitera refinansieringen av obligationslån som förfaller den 2 oktober 2023, och för att möjliggöra ytterligare organiska tillväxtmöjligheter samtidigt som vi selektivt utforskar förvärvsbaserade tillväxtmöjligheter.

Efter perioden

Ledningen och styrelsen har, efter den kapitalanskaffning som beskrivs ovan, fortsatt sitt arbete med att refinansiera bolagets obligation. Som ett resultat av detta arbete är Bolaget i långt framskridna diskussioner med banker och ett avtal förväntas undertecknas före obligationens förfallodatum. Parallellt utvärderas möjligheten att förlänga obligationslånet istället för att refinansiera det, om ett avtal om bankfinansiering inte kommer till stånd inom de närmaste veckorna. Om inget av alternativen är tillgängliga vid tidpunkten för obligationens förfall, förväntas bolaget inte kunna uppfylla sina åtaganden gentemot obligationsinnehavarna. 

Styrelsen och ledningen är dock positiva till bolagets förmåga att genomföra refinansieringen, alternativt en förlängning, av obligationen.

För mer information, vänligen kontakta

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Sofi Eriksson, CFO, +46 705 95 46 33, [email protected] 

För mer information, vänligen besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum Operations AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 22:15 CEST.

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet och för perioden januari-juni 20232024-07-17T17:20:42+01:00

Dentalum has a positive view on refinancing possibilities

Dentalum Operations AB (publ) (“Dentalum Operations” or the “Company”) has, since the execution of the communicated share issue of SEK 153 million in Dentalum Group AB, continued its process to refinance the Company´s Senior bond, maturing on October 2, 2023 (“the Bond”). As a result, the Company has reached advanced discussions with banks and an agreement is expected to be signed before the maturity of the Bond. In parallel, a possibility to extend instead of refinance the Bond, is being assessed, should an agreement for bank financing not materialize within the coming weeks. Should none of the alternatives be available at the time of maturity of the Bond, the Company would not be expected to meet its obligations to its bond holders. 

The Board of Directors and Management are however positive regarding the Company´s ability to complete a refinancing or alternatively an extension of the Bond.

For further information, please contact:

Max Dorthé Ladow, CEO and co-founder, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Sofi Eriksson, Executive advisor and acting CFO, +46 705 95 46 33, [email protected] 

For more information, please visit www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) is a fast-growing dental service organisation focusing on acquiring profitable and sustainable dental clinics in the Nordics. Dentalum’s philosophy is built on local heritage, where the clinic owners continue as entrepreneurs operating the clinics with a high degree of independence post-acquisition. Dentalum’s goal is to build a world class organisation by creating a strong corporate culture, positive work environment and growth opportunities which motivate and engage our coworkers to provide the highest quality of care and a remarkable service to our patients. For more information, please visit www.dentalum.com

This information is information that Dentalum Operations AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, on August 31, 2023, at 21:00 CEST.

Dentalum has a positive view on refinancing possibilities2024-07-17T17:20:42+01:00

Dentalum ser positivt på refinansieringsmöjligheter

Dentalum Operations AB (publ) (”Dentalum Operations” eller ”Bolaget”) har, sedan genomförandet av den kommunicerade kapitalanskaffningen om 153 miljoner kronor i Dentalum Group AB, fortsatt sitt arbete med att refinansiera Bolagets seniora obligation som förfaller den 2 oktober 2023 (”Obligationen”). Som ett led i detta arbete är Bolaget i långt framskridna diskussioner med banker och en överenskommelse förväntas nås innan Obligationen förfaller till betalning. Parallellt med detta arbete utvärderar Bolaget dock även möjligheten att förlänga Obligationen i stället för refinansiera densamma för det fall ingen överenskommelse om bankfinansiering skulle nås inom de kommande veckorna. Skulle inget av alternativen finnas att tillgå vid tidpunkten för Obligationens förfallodatum förväntas Bolaget sakna förmåga att fullfölja sina åtaganden mot Obligationslångivarna. 

Styrelsen och ledningen är dock positiva till Bolagets möjligheter att genomföra en refinansiering, alternativt en förlängning, av Obligationen.

För mer information, vänligen kontakta

Max Dorthé Ladow, VD och medgrundare, +46 709 85 97 83, [email protected] 
Sofi Eriksson, Executive advisor och tillförordnad CFO, +46 705 95 46 33, [email protected] 

 

För mer information, vänligen besök www.dentalum.com

Dentalum Operations AB (publ) är en snabbväxande tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden. Dentalums filosofi bygger på lokal förankring där klinikägarna får fortsätta vara entreprenörer och driva verksamheterna med hög självständighetsgrad även efter genomfört förvärv. Dentalum har som mål att bygga en organisation i världsklass och är övertygade om att rätt arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och företagskultur skapar ett motiverande och engagerande arbetsklimat som leder till den högsta kvalitet av vård och en enastående service till våra patienter.

Denna information är sådan information som Dentalum operations AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 21:00 CEST.

Dentalum ser positivt på refinansieringsmöjligheter2024-07-17T17:20:42+01:00
Till toppen